Hur påverkar globaliseringen den svenska arbetsmarknaden?

Sverige har globaliserats snabbt under de senaste årtiondena. Hur påverkar det företagens efterfrågan på olika typ av arbetskraft? Vilka arbetstagare gynnas mest av globaliseringen? Och hur påverkas matchningen mellan företag och arbetstagare? De är frågor som två nationalekonomer undersöker i en ny SNS-rapport.

En allt större andel av svensk produktion exporteras och alltmer av insatsvaror och konsumtionsvaror importeras till följd av ökad globalisering. Dessutom har många svenska företag köpts upp av utländska ägare och nästan alla storföretag har en övervägande del av sin verksamhet utanför Sverige. Vad innebär den utvecklingen för vilka kompetenser företagen efterfrågar och för vilka jobb som tillkommer och försvinner?

Välkommen till ett seminarium där nationalekonomerna Fredrik Heyman och Fredrik Sjöholm presenterar en ny SNS-rapport där de undersökt hur yrkessammansättningen och matchningen i globala och lokala företag i Sverige påverkats av globaliseringen 1997–2013. De analyserar också hur ny teknologi påverkar företagens sammansättning av arbetskraft.

Rapporten kommenteras av Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister, Mats Persson, Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson och Carola Lemne, vd på Svenskt Näringsliv. Deltar i samtalet gör även Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO och Hans Stråberg, styrelseordförande i Atlas Copco och SKF.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Framtidens kompetensförsörjning, som syftar till att bidra med forskningsbaserade underlag för att säkra en fortsatt konkurrenskraftig kompetensförsörjning.

Medverkande

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, TCO
Fredrik Heyman, docent i nationalekonomi, Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Lunds universitet
Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister
Carola Lemne, vd, Svenskt Näringsliv
Mats Persson, Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson
Fredrik Sjöholm, professor i nationalekonomi, Lunds universitet och Institutet för Näringslivsforskning
Hans Stråberg, styrelseordförande, Atlas Copco och SKF

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef SNS forskningsprogram.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 495 kronor (exkl. moms). I avgiften ingår ett exemplar av rapporten. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 1 juni eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!