Hur påverkas patientsäkerheten av överbelastning på akuten?

Webbinarium Tis 21 september 2021
Tid och plats

Tisdag 21 september 2021, 14:45–16:00

I en ny SNS-rapport undersöker forskaren Björn af Ugglas sambandet mellan vårdplatsbrist, överbelastade akutmottagningar och patientsäkerhet. Vilka blir konsekvenserna när antalet vårdplatser minskar snabbare än behovet av slutenvård? Och vem bär ansvaret för kapacitetsbrist och överbelastning på akutmottagningarna?

Antalet vårdplatser per invånare har under många år minskat i Sverige liksom i de flesta andra OECD-länder. Trenden kan spåras till att den medicinska utvecklingen går framåt. Sverige utmärker sig i internationella jämförelser, med knappa 2,1 vårdplatser per 1 000 invånare. I rapporten, som bygger på flera registerbaserade studier av svenska akutmottagningar, undersöker forskaren om vårdplatsbrist och överbelastade mottagningar är förknippade med ökad dödlighet.

Vid seminariet presenterar Björn af Ugglas rapportens resultat. Tobias Nässén, vård- och valfrihetsregionråd i Region Stockholm, Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Hillevi Nilsson, verksamhetschef för akutmottagningen vid Södertälje Sjukhus, kommenterar slutsatserna.

Seminariet och rapporten ingår i SNS forskningsprojekt Vård och omsorg i det 21:a århundradet.

Medverkande

Hillevi Nilsson, verksamhetschef för akutmottagning och närakut vid Södertälje Sjukhus

Tobias Nässén, vård- och valfrihetsregionråd (M) i Region Stockholm

Björn af Ugglas, doktor i medicinsk vetenskap vid Karolinska Institutet och strategisk verksamhetsutvecklare vid Karolinska Universitetssjukhuset

Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Samtalet leds av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare på SNS.

Välkommen att delta!

Anmälan

Mötet genomförs som ett webbinarium. Det är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna samt press. Anmäl dig via »Anmäl dig här«-knappen. 1‒2 timmar före webbinariet skickar vi ett mejl med inloggningsuppgifter.

Du kan under mötet ställa skriftliga frågor genom ”Q&A”.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.