Lotterier kan bidra till att minska spridningen av hiv

Hiv är fortfarande en av de främsta orsakerna till sjukdom och död i Afrika söder om Sahara. I en ny rapport från SNS presenterar svenska forskare ett effektivt sätt att minska spridningen av viruset – med hjälp av lotterier. Den enkla och träffsäkra metoden minskade smittspridningen med över 50 procent i högriskgrupper.

sns-analys-nr-47-hivprevention-med-hjalp-av-lotterier.pdf 221,6 KB PDF

Personer som är mer villiga att ta risker när det gäller pengar verkar också vara mer villiga att utsätta sig för sexuella risker. De löper därmed högre risk att smittas av hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Två nationalekonomer har använt dessa insikter om människors beteenden för att utforma effektivare metoder för att förebygga hiv. I en ny rapport från SNS beskriver de hur ett lotteri motiverar och hjälper människor att skydda sig mot hiv.

Inom ramen för ett större hivbehandlingsprogram fick en slumpvis utvald grupp människor möjligheten att delta i ett penninglotteri. Villkoret för att få delta var att man testade negativt för ett antal sexuellt överförbara sjukdomar.

Bland deltagarna i lotteriet minskade antalet nya hivinfektioner med 21 procent jämfört med dem som inte deltog. Störst effekt hade lotteriprogrammet på de särskilt riskbenägna personerna.

– Människor i Lesotho är medvetna om hur hiv sprids och hur man kan skydda sig, men fortsätter ändå att ta sexuella risker. I denna studie ville vi testa om man kan använda finansiella medel för att motivera människorna att ändra sitt riskfyllda beteende, säger Martina Björkman Nyqvist, en av forskarna bakom studien.

Tillgången till effektiva och billiga metoder för hivprevention är viktig för att minska spridningen av hiv. Lotteriprogram är mer kostnadseffektiva än traditionella preventionsprogram där ekonomiska incitament används, eftersom endast lotterivinnarna behöver betalas. Forskarnas resultat är därför av stor vikt för det internationella bistånds- och hälsoarbetet.

Enligt forskarna kan resultaten vara användbara på fler områden än enbart hivprevention. Lotteribaserade incitamentsprogram kan vara ett effektivt sätt att påverka fler olika sorters beteende som är kopplade till individers riskbenägenhet, exempelvis rökning, riskfyllt trafikbeteende och narkotikaberoende.