Hur påverkas vi av att vara föräldralediga?

Tid och plats

Torsdag 16 juni 2016, 12:00–13:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Att vara hemma med ett litet barn beskrivs ofta som en omvälvande erfarenhet. Statsvetaren Helena Olofsdotter Stensöta har studerat hur manliga och kvinnliga riksdagsledamöters intresseområden och prioriteringar påverkas av erfarenhet av föräldraledighet.

I ett nytt nummer av SNS Analys presenteras ny forskning om vad som hände när manliga politiker började ta ett större omsorgsansvar och fick livserfarenheter som mer liknade kvinnors. Påverkades deras engagemang i traditionellt kvinnliga områden som vård och omsorg, familjepolitik och barn- och ungdomsfrågor?

Välkommen till ett seminarium som ger ett nytt perspektiv på debatten om kvoterad föräldraförsäkring. Hur påverkas individer och samhälle av ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen?

Forskaren Helena Olofsdotter Stensöta presenterar sin studie om hur erfarenhet av föräldraledighet påverkat intresset för omsorgsfrågor i Sveriges riksdag 1985-2014.

Studiens resultat diskuteras av Drude Dahlerup, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och Magnus Nermo, professor i sociologi, Stockholms universitet.

Samtalet leds av Sandra Håkansson, projektledare vid SNS.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet är gratis och exklusivt för SNS medlemmar*. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 14 juni eller vid utebliven ankomst debiteras 250 kr.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!