Hur ska Sverige säkra tillgången på forskarutbildade?

Seminarium Mån 2 maj 2022
Tid och plats

Måndag 2 maj 2022, 10:00–11:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18 i Stockholm.

Allt färre svenska studenter väljer att läsa forskarutbildningen, och många utländska doktorander i Sverige lämnar landet direkt efter examen. Påverkar detta Sveriges möjligheter att fortsatt vara en ledande innovations- och kunskapsnation? Välkommen till ett samtal om de framtida kompetensbehoven med företrädare för såväl de forskningsintensiva företagen Ericsson och AstraZeneca som lärosäten, universitetslärare och myndigheter.

En högutbildad arbetskraft är nödvändig för att möta flera av de centrala samhällsutmaningarna, exempelvis för att forska fram nya läkemedel och bidra till en grön omställning av industrin. Efterfrågan på forskarutbildade personer är därför stor både inom och utanför akademin. I november förra året publicerade Universitetskanslersämbetet en rapport som visar att allt fler internationella doktorander numera väljer att stanna kvar i Sverige efter sin utbildning. Är den utvecklingen bestående? Kommer den att påverkas av den nya utlänningslagen som riksdagen stiftade förra sommaren? Och vad krävs för att locka fler studenter till att doktorera och sedan arbeta i Sverige?

Seminariet utgör en del i SNS forskningsprojekt Högre utbildning och forskning.

Medverkande

Anders Söderholm, generaldirektör, Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Anna Sandström, Science Policy and Relations Director Europe på AstraZeneca

Anna-Karin Samuelson, HR-chef på Ericsson Sverige

Sanna Wolk, ordförande för Sveriges universitetslärare och forskare (SULF)

Michael Fored, studierektor vid forskarutbildningen på Karolinska institutet

Samtalets modereras av Jonas Klarin, forskningsledare på SNS.

Alla medverkande deltar på plats.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Du kan delta digitalt eller i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Anmäl dig via någon av anmälningsknapparna ovan.

Vid avanmälan efter den 29 april eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr. ex. moms för dig som anmält att du deltar på plats (detta gäller även för dig som deltar kostnadsfritt).

*Lista över SNS medlemmar /Information om medlemskap

Välkommen!