Hur skapar vi effektiv och ändamålsenlig forskningsinfrastruktur?

En välfungerande forskningsinfrastruktur är en förutsättning för att bedriva forskning av högsta vetenskapliga kvalitet. Hur den nationella forskningsinfrastrukturen organiseras, styrs och finansieras påverkar möjligheterna att nå målet att bli ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer. Regeringens särskilde utredare Tobias Krantz gästar SNS för att presentera sina förslag på hur en sådan forskningspolitik bör utformas.

Medverkande

Tobias Krantz, särskild utredare för utredningen Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur (SOU 2021:65)

Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet

Sven Stafström, generaldirektör Vetenskapsrådet

Andreas Bergh, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet (deltar via länk)

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.