Hur skapar vi effektiv och ändamålsenlig forskningsinfrastruktur?

Seminarium Mån 11 oktober 2021
Tid och plats

Måndag 11 oktober 2021, 10:00–11:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

En välfungerande forskningsinfrastruktur är en förutsättning för att bedriva forskning av högsta vetenskapliga kvalitet. Hur den nationella forskningsinfrastrukturen organiseras, styrs och finansieras påverkar möjligheterna att nå målet att bli ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer. Regeringens särskilde utredare Tobias Krantz gästar SNS för att presentera sina förslag på hur en sådan forskningspolitik bör utformas.

I dag är forskningsinfrastrukturens landskap komplext med en mängd olika finansieringskällor och aktörer. Tobias Krantz har på regeringens uppdrag kartlagt den totala finansieringen av svensk forskningsinfrastruktur i syfte att skapa en ändamålsenlig organisering med effektiv drift. Han har även tagit fram förslag på finansieringsformer, modeller för organisation och styrning samt hur ett samordnat nationellt system för prioritering av infrastruktursatsningar kan se ut. Krantz inleder seminariet med att redogöra för huvudförslagen i sin utredning.

Deltar gör även Sven Stafström, generaldirektör för Vetenskapsrådet. Medverkar gör också Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet och ledamot i regeringens forskningsberedning samt Andreas Bergh, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet.

Medverkande

Tobias Krantz, särskild utredare för utredningen Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur (SOU 2021:65)

Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet

Sven Stafström, generaldirektör Vetenskapsrådet

Andreas Bergh, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet (deltar via länk)

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.

Anmälan och pris

Seminariet är kostnadsfritt för SNS medlemmar* och press. Övriga betalar 395 kr. Moms tillkommer och avgiften faktureras.

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Anmäl dig via någon av anmälningsknapparna ovan.

I god tid före mötet skickar vi ett mejl med inloggningsuppgifter till dig som deltar digitalt. Du som deltar digitalt kan ställa skriftliga frågor under mötet.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!