Hur stödja skolor i utsatta områden?

Tid och plats

Måndag 2 maj 2016, 09:00–10:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Flyktingkrisen ställer den svenska skolan inför nya utmaningar, inte minst vad gäller lärarnas kompetens. Samtidigt är ett stort antal utrikesfödda elever fördelade på ett fåtal skolor, som ligger i områden med låg utbildningsnivå. Hur kan kompetenshöjande åtgärder bidra till att stärka undervisningen i skolor i utsatta områden?

SNS bjuder in till ett seminarium där forskarna Caroline Hall och Martin Lundin presenterar sin forskning om erfarenheter av Skolverkets stöd till skolor i urbana utvecklingsområden med stora behov. Genom ett särskilt stöd fick dessa skolor bland annat lärarhandledning och fortbildning. Forskarna visar att insatsen ledde till förbättrade elevresultat.

I diskussionen medverkar även Ida Karlberg Gidlund, vd, Teach for Sweden, Anna Kern, rektor, Gårdstensskolan i Göteborg, och Anna Österlund, enhetschef för nyanländas lärande, Skolverket.

Seminariet arrangeras inom ramen för SNS forskningsprogram Investeringar i likvärdiga livschanser, som syftar till att bidra med forskningsbaserade underlag om hur investeringar i tidiga insatser för barn och unga kan ge ökad samhällsekonomisk effektivitet.

Samtalet leds av Sandra Håkansson, projektledare vid SNS

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar* och press. Avgiften för mötet är 295 kr. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 28 april, eller vid utebliven ankomst, debiteras avgiften. Antalet platser är begränsat.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!