Hur uppnår vi en sammanhållen och effektiv rättskedja?

Fre 20 september 2019

Hur kan styrningen av rättskedjan effektiviseras och de rättsvårdande myndigheterna bli bättre på att samarbeta? Går det att minska antalet flaskhalsar i systemet? Och hur kan ett helhetsperspektiv uppnås?

För att minska brottsligheten och öka människors trygghet krävs bland annat en fungerande rättskedja. Riksrevisionen har granskat samordningen mellan polis, åklagare, domstolar och kriminalvård och gett förslag på hur den kan förbättras.

Enligt Riksrevisionen är kedjeperspektivet inte tillräckligt framträdande i regeringens styrning till myndigheterna. Bland annat kan samordningen och kommunikationen mellan aktörerna i rättskedjan förbättras på flera sätt. Regeringen och myndigheterna är medvetna om behovet av ett helhetsperspektiv men tar ändå inte tillräckligt stor hänsyn till vilka konsekvenser olika beslut får för hela rättskedjan.

Inrikesminister Mikael Damberg ställer in sin medverkan på grund av de pågående partiförhandlingarna om åtgärder mot gängkriminalitet. Riksrevisor Stefan Lundgren ställer in på grund av personliga skäl. Helena Fröberg, utredare, presenterar Riksrevisionens granskning och rekommendationer.

Kommenterar gör Domstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren, riksåklagare Petra Lundh, rikspolischef Anders Thornberg och Kriminalvårdens tillförordnade generaldirektör Stefan Strömberg.

Medverkande

Helena Fröberg, utredare och projektledare för granskningen Styrningen av rättskedjan, Riksrevisionen
Martin Holmgren, generaldirektör, Domstolsverket
Petra Lundh, riksåklagare, Åklagarmyndigheten
Stefan Strömberg, tillförordnad generaldirektör, Kriminalvården
Eva Årestad Radner, chef rikspolischefens kansli

Seminariet leds av Anna Dyhre, moderator.

Anmälan och pris

Seminariet är öppet för alla. Avgiften är 495 kr, moms tillkommer. Vid avanmälan efter den 18 september eller vid utebliven ankomst debiteras 495 kr.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!