IIES/SNS International Policy talks: Jens Ludwig – Kan beteendevetenskap minska brottsligheten bland unga?

Seminarium Tor 7 mars 2024
Tid och plats

Torsdag 7 mars 2024, 13:00–14:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Kaffe serveras från 12:45. Stanna gärna kvar på fika efter seminariet.

Förebyggande insatser är viktiga för att unga inte ska hamna i kriminalitet. Men hur mycket går deras livsval att påverka? Vilken effekt har beteendeprogram som fokuserar på unga människors beslutsfattande?

Vid detta seminarium presenteras den nya SNS-rapporten ”Hur beteendevetenskap kan användas för att minska brottslighet och skolavhopp”. Rapporten är skriven av den framstående nationalekonomen Jens Ludwig inom ramarna för SNS forskningsprojekt Brottslighet och samhälle.

Jens Ludwig är professor i nationalekonomi, chef för University of Chicagos Crime Lab, Education Lab samt National Bureau of Economic Researchs arbetsgrupp om brottsekonomi. En stor del av hans forskning handlar om förebyggande arbete mot vapenvåld. Genom Crime Lab samarbetar han med beslutsfattare över hela USA med fokus på hur samhälls-, beteende- och datavetenskap kan bidra till kostnadseffektiva metoder att förebygga brott. Jens Ludwigs forskning har publicerats i flera ledande vetenskapliga tidskrifter.

Seminariet är en del av IIES/SNS International Policy Talks – ett samarbete mellan SNS och Institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholms universitet med syfte att vara en plattform för ledande internationella nationalekonomer att dela med sig av sina insikter i den svenska politiska debatten.

Samtalet hålls på engelska.

Medverkande

Gunilla Dobrin, grundare och metodutvecklare, rePULSE

Jenny Kärrholm, forsknings- och utvecklingsdirektör, Statens institutionsstyrelse (SiS)

Jens Ludwig, professor i nationalekonomi, chef för University of Chicagos Crime Lab, Education Lab samt National Bureau of Economic Researchs arbetsgrupp om brottsekonomi

Ulrika Liljeberg (C), ledamot i justitieutskottet och rättspolitisk talesperson

Samtalet leds av Mitchell Downey, Assistant Professor vid IIES

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall har fått förhinder

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna av IIES och SNS. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Anmäl dig via anmälningsknappen ovan.

Vid avanmälan efter 6 mars eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr exklusive moms.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!