Innovationer för ett längre arbetsliv: workshop 2

Tid och plats

Onsdag 11 juni 2014, 09:00–13:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.<br /> <br /> Frågor

Hur ska vi få fler att arbeta längre? Sveriges befolkning lever längre och är friskare än tidigare. Det är positivt och medför både möjligheter och utmaningar. Utvecklingen innebär att arbetslivet behöver förlängas, om vi ska kunna upprätthålla rimliga pensionsnivåer, klara försörjningsbördan och finansieringen av välfärden.

I dag finns det flera faktorer som hindrar äldre från att stanna kvar i arbetslivet. Därför behövs nya arbetssätt och metoder på våra arbetsplatser för att bättre ta tillvara äldres potential.

SNS samlar nu en arbetsgrupp med företrädare för privata och offentliga arbetsgivare, fackföreningar och experter. Ambitionen är att tillsammans utveckla en nationell agenda för ett nytänkande och systematiskt utvecklingsarbete som möjliggör ett längre arbetsliv. Den 11 juni hålls det andra halvdags-mötet med arbetsgruppen.

Mötet leds av MIA HORN AF RANTZIEN, SNS vd, och ILINCA BENSON, forskningsledare vid SNS.

Läs mer om projektet här.