Innovationer för ett längre arbetsliv: workshop 3

Ons 20 augusti 2014
Tid och plats

Onsdag 20 augusti 2014, 09:00–13:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Hur ska vi få fler att arbeta längre? Sveriges befolkning lever längre och är friskare än tidigare. Det är positivt och medför både möjligheter och utmaningar. Utvecklingen innebär att arbetslivet behöver förlängas, om vi ska kunna upprätthålla rimliga pensionsnivåer, klara försörjningsbördan och finansieringen av välfärden.

I dag finns det flera faktorer som hindrar äldre från att stanna kvar i arbetslivet. Därför behövs nya arbetssätt och metoder på våra arbetsplatser för att bättre ta tillvara äldres potential.

SNS samlar nu en arbetsgrupp med företrädare för privata och offentliga arbetsgivare, fackföreningar och experter. Ambitionen är att tillsammans utveckla en nationell agenda för ett nytänkande och systematiskt utvecklingsarbete som möjliggör ett längre arbetsliv. Den 20 augusti hålls det tredje och sista halvdagsmötet med arbetsgruppen.

Vid mötet kommer PER JOHANSSON, forskare vid IFAU och professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, och MARIA ALBIN, överläkare, docent i arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet, att presentera sin forskning.

Mötet leds av MIA HORN AF RANTZIEN, SNS vd, och ILINCA BENSON, forskningsledare vid SNS.

Läs mer om projektet här.

Frågor

Vid frågor vänligen kontakta Ilinca Benson, forskningsledare ilinca.benson@sns.se, telefon 08-507 025 59 eller
mobil 0709-66 94 53.