Internationella kvinnodagen på SNS: Gynnar familjepolitiken kvinnors karriärutveckling?

Tid och plats

Tisdag 8 mars 2016, 13:30–15:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Kan familjepolitiken sluta lönegapet mellan kvinnor och män? Hur påverkas kvinnors karriärer av systemen för föräldraledighet och förskola? Frågorna behandlas i en ny SNS Analys av Katrine Vellesen Løken och Julian Vedeler Johnsen. Jämställdhetsminister Åsa Regnér kommenterar.

De nordiska länderna spenderar mest i världen på familjepolitik. En tydlig målsättning är att öka jämställdheten i arbetslivet. Men hur väl lyckas man?

Nationalekonomerna Katrine Vellesen Løken och Julian Vedeler Johnsen presenterar sin SNS Analys som beskriver de jämställdhetsekonomiska effekterna av olika typer av familjepolitik i de nordiska länderna.

Rapportens slutsatser diskuteras av jämställdhetsminister Åsa Regnér samt Fredrik Hillelsson, vd för rekryteringsföretaget Novare, och Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro som båda är ledamöter i Delegationen för jämställdhet i arbetslivet.

Seminariet arrangeras inom ramen för SNS forskningsprogram Framtidens kompetensförsörjning, som syftar till att bidra med forskningsbaserade underlag för att säkra en fortsatt konkurrenskraftig kompetensförsörjning.

Mötet modereras av Åsa Julin, ekonomijournalist.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet är gratis och exklusivt för SNS medlemmar*. Anmälan sker via knappen till höger. Vid avanmälan efter den 4 mars eller vid utebliven ankomst debiteras 250 kr.

*Lista över SNS medlemmar/information om medlemskap.

Varmt välkommen!