Invandring, boende och arbete – hur ser samspelet ut?

Webbinarium Tor 22 oktober 2020
Tid och plats

Torsdag 22 oktober 2020, 13:00–14:15

Integration kopplat till bostad och arbete behandlas ofta var för sig i både forskningen och politiken. I en ny SNS-rapport tar tre forskare ett helhetsgrepp på integrationen och pekar ut ett antal målkonflikter som uppstår när integrationen organiseras som i dag.

Rapporten är en forskningsöversikt där författarna knyter samman forskning från olika discipliner och presenterar nya perspektiv på relationen mellan utrikes föddas boende och arbete, samt på arbetsgivarnas roll för utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden. De diskuterar bland annat hur boendesegregation, grannskapseffekter, tillgång till bostäder och skillnader mellan regionala arbetsmarknader påverkar möjligheterna till lyckad integration.

Välkommen till ett samtal om hur organiseringen av arbetsmarknads- och bostadsintegrationen kan kopplas ihop.

Webbinariet ingår i forskningsprojektet Lärdomar om integration. Rapportens författare svarar för analys, slutsatser och förslag. SNS som organisation tar inte ställning till dessa.

Medverkande

Sofia Appelgren, grundare av och mångfaldsstrateg på Mitt Liv

Elin Blomberg, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm

Johann Knigge, nationell chef för Svenska Röda Korset

Vedran Omanović ekon. dr i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och medförfattare till rapporten

Marie Thelander Dellhag, vd på MKB

Susanne Urban, docent i sociologi vid Uppsala universitet och medförfattare till rapporten

Samtalet leds av Ilinca Benson, kommunikationschef och vice vd på SNS.

Anmälan

Mötet kommer att genomföras som ett webbinarium i Zoom. Det är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna samt press och är kostnadsfritt. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. 1–2 timmar innan mötet får du ett mejl med en länk till webbinariet.

Deltagarna kan ställa frågor och göra inlägg under mötet muntligt, genom funktionen ”Raise Hand”, eller skriftligt, genom ”Q&A”.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Läs här hur SNS anpassar sin verksamhet på grund av coronaviruset.

Välkommen att delta!