Karriärvägar efter disputation

Seminarium Tor 8 september 2022
Tid och plats

Torsdag 8 september 2022, 17:00–19:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Välkommen till SNS doktorandmingel på temat karriärvägar för ekonomer och statsvetare.

Jan Teorell, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, Ann Öberg, vd på Almega, fil.dr i nationalekonomi, samt Anna Segerstedt, enhetschef på finansdepartementet och fil.dr i nationalekonomi, delar med sig av sina erfarenheter. Fredrik Hillelson, vd på Novare, ett av Sveriges ledande företag inom rekrytering och ledarskap, bjuder på handfasta råd och berättar om hur Novare arbetar med rekrytering.

SNS är Sveriges ledande mötesplats för saklig samhällsdebatt som samlar representanter från akademi, näringsliv, offentlig förvaltning och politik för att vara viktig källa för kunskapsbaserade beslut. Med hjälp av ett brett forskarnätverk i Sverige och internationellt presenterar SNS kontinuerligt oberoende policyrelevant forskning om centrala samhällsfrågor.

SNS anordnar sedan 2016 årligen SNS Job Market för doktorander i nationalekonomi. Nu vill vi med detta evenemang utvidga vår mötesplats för doktorander. Vi planerar även att bjuda in arbetsgivare.

Program:
17:00 SNS slår upp dörrarna med lättare förtäring och dryck

17:30 SNS vd hälsar välkomna

17:35 Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare på SNS och fil.dr i nationalekonomi berättar om SNS

17:40 Panelsamtal:
Anna Segerstedt, enhetschef på strukturenheten, budgetavdelningen, Finansdepartementet, fil.dr i nationalekonomi

Jan Teorell, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och en av författarna till SNS Demokratirapport 2017, Samverkan och strid i den parlamentariska demokratin

Ann Öberg, vd Almega, fil.dr i nationalekonomi

18:05 Fredrik Hillelson, vd och grundare Novare

18:15 Minglet fortsätter

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för doktorander i ekonomi och statsvetenskap. Anmäl dig genom att mejla Isabella Parling på isabella.parling@sns.se senast fredagen den 2 september. Antalet platser är begränsade.

Välkomna!