Konjukturrådets rapport 1991. Sverige vid vändpunkten

Lars Bergman Ulf Jakobsson Mats Persson Hans Tson Söderström

Så ser vägen fram till millennieskiftet ut.

Den svenska ekonomin har nu nått en vändpunkt. Med utgångspunkt i en analys av det aktuella ekonomiska läget ger SNS Konjunkturråd sin syn på på förutsättningarna för en vändning till det bättre i den svenska ekonomin.

Rapporten behandlar en rad centrala frågor: Hur kan kostnadstrenden brytas? Hur ser en trovärdig växelkurspolitik ut? Hur ska den stigande arbetslösheten hanteras? Vad kostar den offentliga sektorn? Hur ska ATP-systemet reformeras? Hur kan produktiviteten förbättras? Perspektiven efter krisen målas avslutningsvis upp genom kalkyler över alternativa tillväxtvägar fram till år 2000.