Konjunkturrådets rapport 1999. Vägen till välstånd

Ulf Jakobsson (red.) Lars Bergman Pontus Braunerhjelm Stefan Fölster Hans Genberg

Regleringar och bristande konkurrens i den svenska ekonomin medför betydande kostnader för den enskilde konsumenten. De går hand i hand med höga priser och låg kvalitet på varor och tjänster. På längre sikt blir följden begränsad produktutveckling och svag produktivitetstillväxt.

Är Sverige ett dyrt land, och i så fall varför? Hur reglerad är den svenska ekonomin? Hur ska den fortsatta avregleringsprocessen utformas? Hur kan konkurrensen stärkas? Vilket är sambandet mellan företagsklimat och konkurrens? Hur påverkar regleringar den industriella dynamiken?