Konjunkturrådsrapporten 2023: Hur ska förändringarna på arbetsmarknaden hanteras?

Seminarium Tor 19 januari 2023
Tid och plats

Torsdag 19 januari 2023, 10:00–11:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18 i Stockholm. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09:40.

Jobben har blivit färre inom tillverkningsindustrin och fler inom tjänstesektorn. Vilka är vinnarna och förlorarna? Och vad kan göras för att hjälpa dem som blir arbetslösa?

SNS Konjunkturråd 2023 presenterar sin rapport Strukturomvandling på svensk arbetsmarknad: Konsekvenser och policyåtgärder. De analyserar bland annat hur den ökande användningen av artificiell intelligens påverkar efterfrågan på arbetskraft och lyfter fram att tjänstemän kan komma att drabbas i högre utsträckning framöver.

Medverkande

SNS Konjunkturråd 2023: professor Peter Fredriksson (ordförande), docent Georg Graetz och professor Lena Hensvik, alla tre vid Uppsala universitet, samt professor David Seim vid Stockholms universitet.

Rapporten kommenteras av Mattias Dahl, vice vd på Svenskt Näringsliv samt Martin Wästfelt, förhandlingschef på Unionen och ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Anmäl dig via anmälningsknappen ovan.

Vid avanmälan efter den 18 januari eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr exklusive moms (detta gäller även fastän seminariet är kostnadsfritt).

Rapporten delas ut vid seminariet.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!