Konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut

Tis 13 februari 2018
Tid och plats

Tisdag 13 februari 2018, 10:00–11:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Vilka underlag utgår regeringen från när den fattar beslut om migrationspolitiken? Hur ser analyserna av möjliga konsekvenser ut? Riksrevisionen lyfter i en ny granskning fram brister i de underlag som regeringen hade till sitt förfogande inför de migrationspolitiska propositionerna som lades fram 2004–2015. Vilka lärdomar kan dras av granskningen?

Välkommen till ett seminarium där riksrevisor Helena Lindberg presenterar slutsatserna i rapporten ”Konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut”, där man granskat de konsekvensanalyser som gjordes inför 26 migrationspolitiska propositioner som lades fram 2004–2015. Riksrevisionen visar bland annat att det har saknats ekonomiska analyser, trovärdiga skattningar av antalet asylsökande samt beskrivningar av förslagens påverkan på människor, myndigheter, kommuner och landsting.

Hur ser beslutsunderlagen ut i vårt grannland Norge? Barbro Bakken, med en lång karriär som bland annat expeditionschef vid Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet och Forskningsrådet i Norge, deltar och ger ett norskt perspektiv.

Annika Wallenskog, chefsekonom vid Sveriges Kommuner och Landsting, kommenterar konsekvensanalyserna utifrån kommunernas och landstingens erfarenheter. I diskussionerna deltar även Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS Mötesplats integration, som finansieras med stöd från Tillväxtverket.

Medverkande

Barbro Bakken, tidigare expeditionschef vid bland annat Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet och Forskningsrådet i Norge.
Helena Lindberg, riksrevisor vid Riksrevisionen. Ansvarar för granskningar inom migration.
Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna
Annika Wallenskog, chefsekonom, Sveriges Kommuner och Landsting

Samtalet leds av Niklas Ekdal, journalist och författare.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, press och särskilt inbjudna. Avgiften är 395 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. I avgiften ingår ett ex av rapporten. Vid avanmälan efter den 9 februari eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap