Lärdomar om den svenska arvsskatten

Seminarium 2019.11.05

Den svenska arvsskatten avskaffades 2004. Skatten var impopulär och det fanns flera sätt att undvika den. Samtidigt är beskattning av arv fortfarande vanligt internationellt. Vilka är argumenten i dag, femton år senare, för och emot en svensk arvsskatt?

Medverkande

Carl Bennet, vd för Carl Bennet AB

Sebastian Escobar-Jansson, forskare i nationalekonomi vid Ludwig-Maximilians-Universität München.

Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och vd för Institutet för Näringslivsforskning (IFN).

Åsa-Pia Järliden Bergström, LO-ekonom och tidigare sekreterare i den statliga utredningen av egendomsskatter (SOU 2004:66), den så kallade Egendomsskattekommittén.

Seminariet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.