Lokala allianser kan skapa fler åtkomliga bostäder

Bostadsbristen är ett av våra största samhällsproblem. Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, gav under ett välbesökt SNS seminarium i Almedalen sin syn på hur vi bättre ger möjligheter för unga, nyanlända och låginkomsttagare att hitta en bostad där jobben finns.

Hans Lind konstaterade att han i sin utgivna SNS rapport Åtkomliga bostäder – så gör vi det möjligt för hushåll med låga inkomster att hitta en bostad utgår från vad staten kan göra. Samtidigt lyckas många lokala, kreativa aktörer få saker och ting gjorda inom befintligt regelverk runt om i kommunerna. Utgångspunkten i diskussionen var därmed hur lokala initiativ kan skapa möjligheter på bostadsmarknaden.

Hans framhöll att lokala allianser kan bestå av fler än bara kommuner och lokala byggbolag. Aktörer såsom ideella organisationer, lokala investerare, privata företag bör också vara del i samarbetet.

Lokala allianser är ett sätt att få in pengar, ny kunskap och att sprida risker. Dessa nya samarbetsformer kan vara ett sätt att väsentligt påverka situationen på bostadsmarknaden

Hans Lind

Han fick medhåll från Kristina Edlund, kommunstyrelseordförande i Linköpings kommun:
”Lokala allianser är avgörande för att Linköpings kommun ska kunna hålla uppe bostadsbyggandet. Nu måste kommuner jobba hårt med att hitta mötesplatser för olika aktörer att träffas – och även våga släppa in dem.”

Även Kicki Björklund, vd på Bostadsbolaget, förespråkar ökade lokala samarbeten.
”Vi måste bygga för alla. Då krävs det att vi vågar vara kreativa, testar nytt och samarbete över alla gränser. Det är dags att trampa ner gaspedalen”, säger Kicki Björklund.

Samtidigt betonade Robert Hannah, bostadspolitisk talesperson, Liberalerna, att lokala allianser inte är tillräckligt för att skapa bostäder för alla:
”Lokala initiativ kan vara ett bra komplement, men det måste även till förändringar på nationell nivå. Staten måste se till att kommuner har förutsättningar att kunna bygga, men även ge morot och piska till de kommuner som inte gör tillräckligt”

Samtalet leddes av Wiveca Bohman, projektledare vid SNS.