Management Practices for the Future of Work med Nicholas Bloom

Seminarium Tor 19 oktober 2023
Tid och plats

Torsdag 19 oktober 2023, 09:30–16:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Hur påverkas produktivitet, arbetsmiljö och lönsamhet av distansarbete? Och vad kännetecknar managementpraktiker i svenska organisationer? Varmt välkommen att diskutera dessa frågor med bland andra stanfordprofessorn Nicholas Bloom, Thomas Ekman, vd för Axel Johnson, och Hanna Fager, Chief People Officer på Volvo Cars.

Nicholas Bloom är världsledande expert på distans- och hybridarbete. Han leder även World Management Survey som under 20 år samlat in data från tusentals företag för att studera hur managementpraktiker påverkar organisationers utfall. Under konferensen delar han med sig av nya forskningsresultat, bland annat för Sverige.

Thomas Ekman, nytillträdd vd för Axel Johnson, bidrar med sina insikter utifrån mångårig erfarenhet som uppskattad företagsledare om hur framtidens ledarpraktiker kan utformas. I diskussionen medverkar också Joakim Tåg, professor i nationalekonomi, vars forskning belyser hur rätt person på rätt plats kan stärka företags konkurrenskraft. Hör även Hanna Fager, Chief People Officer på Volvo Cars, om varför arbete på plats är utgångspunkten hos Sveriges största arbetsgivare.

Konferensen vänder sig till ledande beslutsfattare i företag och offentlig förvaltning samt forskare. Det ges flera tillfällen under dagen att ta del av och diskutera ny forskning samt utbyta kunskaper och erfarenheter. Konferensen avslutas med mingel och förfriskningar.

Program
09:00 Frukost serveras på SNS

09:30 Session 1: Management Practices and Organizational Outcomes

Lunch serveras på SNS

Sidosessioner (på svenska)

Fika serveras på SNS

Session 2: The Future of Remote Work

Sammanfattning och avslutande reflektioner

Cirka 15:30 Mingel med förfriskningar på SNS

Medverkande

Katarina Berg, HR-chef, Spotify

Nicholas Bloom, professor i nationalekonomi vid Stanford University

Thomas Ekman, vd för Axel Johnson

Hanna Fager, Chief People Officer, Volvo Cars

Joacim Tåg, professor i nationalekonomi och programchef för forskningsprogrammet Företagens Konkurrenskraft på IFN

Anmälan

Endast personliga inbjudningar. Om du har frågor, kontakta projektledare Emelie Lekebjer, emelie.lekebjer@sns.se.