Mänskliga nätverk. Världshistorien i ett nytt perspektiv

William H. McNeill John R. McNeill

2006.05.03

En unik bok både i sin omfattning – här skildras världens historia från mänsklighetens gryning till i dag på knappt 400 sidor. Den är också unik i sitt sätt att berätta vår historia utifrån idén om ett mänskligt nätverk. Författarna skriver om dynastiernas Kina, den grekiska och romerska antiken, det förcolumbianska Amerika, den europeiska renässansen, industrialismens genombrott genom att visa hur allt flätas samman av relationer, handel och tankesystem.

”Vår värld vävs samman i en allt rikare och tätare väv. Trådarna är sociala, kulturella, ekonomiska, religiösa, vetenskapliga, psykologiska och inte minst ekologiska” skriver Sverker Sörlin i sin inledning till den svenska utgåvan.