Det nya regionala utanförskapet

Seminarium 2016.01.24

Lyssna

LENA EK, ordförande, Södra och f.d. miljöminister (C)
KERSTIN ENFLO, docent i ekonomisk historia vid Lunds universitet
BRITTA FLINKFELDT, kommunstyrelsens ordförande, Arjeplogs kommun
LARS WIKSTRÖM, avdelningschef regioner, Tillväxtverket
Mötet leds av ILINCA BENSON, forskningsledare, SNS.