Det nya regionala utanförskapet

Seminarium 2016.01.24

Medverkande

Lena Ek, ordförande, Södra och f.d. miljöminister (C)

Kerstin Enflo, docent i ekonomisk historia vid Lunds universitet

Britta Flinkfeldt, kommunstyrelsens ordförande, Arjeplogs kommun

Lars Wikström, avdelningschef regioner, Tillväxtverket

Mötet leds av Ilinca Benson, forskningsledare, SNS.