Med den mänskliga naturen – inte mot! Att organisera och leda företag

Jan Wallander

Publikation 2018.08.23

Boken beskriver ett sätt att leda och organisera en rörelse, ett sätt som avviker från vad de flesta företag tillämpar. Utgångspunkten är att det finns vissa grundläggande och tidlösa mänskliga behov och krav som varje organisation bör tillgodose. Detta leder till en mycket långt driven decentralisering av verksamheten. Exemplet i boken är Handelsbanken, som i början av 1970-talet genomförde en radikal omorganisation. Huvudkontoret skars ned med en tredjedel, långtidsplanering och budgetering avskaffades och man avstod från reklam och central marknadsföring. De yttre förutsättningarna har under denna tid genomgått stora förändringar, från statlig reglering till fri marknad med kraftig expansion och ökad konkurrens som blivit alltmer internationell, samt omfattande datorisering. I boken redogörs i detalj för hur en sådan annorlunda organisation fungerar framgångsrikt under starkt skiftande förhållanden.

Jan Wallander (1920-2016). Efter disputation i nationalekonomi 1949 blev han chef för SNS och några år senare för Industriens Utredningsinstitut (IUI). Därefter var han docent och tf professor vid Stockholms universitet. 1960 lämnade han den akademiska banan för att bli chef för Sundsvallsbanken. Tio år senare blev han vd för Handelsbanken och därefter ordförande i bankens styrelse. Vid sin avgång 1991 utsågs han till hedersordförande.

Andra upplagan har ett nytt grafiskt utförande och ett nyskrivet förord av Tom Hedelius och Bo Damberg.