Medborgarlön – radikal utopi eller realistisk välfärdsreform?

Mån 14 januari 2019

Medborgarlön, även kallad basinkomst, kritiseras ofta för att vara ett radikalt och utopiskt politiskt förslag. Men hur mycket skiljer sig egentligen denna idé från de trygghetssystem som vi har i dag? Och vilka lärdomar kan vi dra från våra finska grannar som faktiskt har testat en variant av basinkomst i praktiken?

Medborgarlön är en gammal idé som på sistone fått nytt liv i debatten. Konceptet är enkelt: en fast summa pengar betalas ut på individnivå utan krav på motprestation. Dess förespråkare kommer från vitt skilda politiska läger. Vissa tilltalas av rättvisedimensionen medan andra uppskattar den minskade byråkrati som en nedtrappning av dagens behovsprövade bidragssystem skulle innebära. Men idén möts även av hård kritik. En del menar att medborgarlön är ekonomiskt ogenomförbart, andra tycker att det är principiellt fel att få pengar utan att arbeta.

Andreas Bergh, docent och välfärdsforskare vid Lunds universitet och IFN, reder ut begreppen och diskuterar skillnader och likheter mellan medborgarlön och de trygghetssystem som vi har i Sverige i dag.

Minna Ylikännö, seniorforskare vid den finska folkpensionsanstalten Fpa (Kela), presenterar det experiment med medborgarlön som myndigheten har genomfört på uppdrag av den finska regeringen.

Medverkande

Andreas Bergh, docent och välfärdsforskare, Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet samt Institutet för Näringslivsforskning (IFN)
Minna Ylikännö, seniorforskare vid den finska folkpensionsanstalten Fpa (Kela) samt universitetslektor vid Åbo universitet

Seminariet hålls delvis på engelska och leds av Ilinca Benson, vice vd och kommunikationschef, SNS.

Anmälan och pris

Seminariet är öppet för alla. Avgiften är 395 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 11 januari eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen