Medborgarna och politiskt beslutsfattande – erfarenheter från Sveriges tre största städer

Tid och plats

Måndag 7 maj 2018, 10:00–11:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Hur försöker medborgarna påverka den politiska makten? På vilket sätt driver lokalpolitikerna beslutsprocesserna? Och hur skapas politisk legitimitet för kontroversiella stadsbyggnadsprojekt?

Vissa stadsbyggnadsprojekt engagerar mer än andra. Slussen i Stockholm är ett exempel, Västlänken och trängselskatter i Göteborg två andra. Med utgångspunkt från Göteborg, Malmö och Stockholm berättar tre forskare om politiskt deltagande på lokal nivå.

Michele Micheletti har studerat ombyggnationen av Slussen och vilka roller medborgare, politiker och förvaltning tog i det omdiskuterade projektet.

Dennis Andersson har tillsammans med sin kollega Henrik Ekengren Oscarsson undersökt vad göteborgarna tycker om några lokala infrastrukturprojekt och hur sambanden ser ut mellan medborgarnas inställning till projekten och deras förtroende för politikerna.

Tomas Bergström har studerat politiskt deltagande i Malmö från 1990-talet och framåt. Han diskuterar bland annat hur sociala skillnader mellan Malmös stadsdelar påverkar deltagandet och inflytandet.

Seminariet är en del av en mötesserie om demokratifrågor som SNS arrangerar under 2018. Finansiellt stöd har erhållits från Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Bonnier Holding.

Medverkande

Dennis Andersson, biträdande forskare vid Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet.
Tomas Bergström, docent i statsvetenskap vid Lunds universitet
Michele Micheletti, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet

Seminariet leds av Åsa Julin, journalist och moderator.

Anmälan och pris

Seminariet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat. Vid avanmälan efter den 4 maj eller vid utebliven ankomst debiteras 295 kr.

Varmt välkommen!