Seminarieserie demokrati

Under 2017–2018 arrangerar SNS en rad seminarier, där internationella och svenska ledande forskare presenterar ny forskning på demokratiområdet.

Startskottet för seminarieserien var forskningsrapporten SNS Demokratirapport 2017: Samverkan och strid i den parlamentariska demokratin, som presenterades i september 2017, ett år före valet.

Satsningen knyter an till SNS långa historia av uppmärksammad forskning om demokratin och det politiska systemet. Under åren 1995–2011 presenterades årliga rapporter från SNS Demokratiråd. En fullständig lista över rapporterna finns här.

Finansiellt stöd för SNS Demokratirapport 2017 och seminarieserien har erhållits från Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Bonnier Holding.

Till seminarieserien har en referensgrupp knutits bestående av
Katarina Barrling, Institutet för personal- och företagsutveckling och Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
Erik Haegerstrand, Bonnier Holding
Johannes Lindvall, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet
Torsten Persson, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet
Kerstin Sahlin, Vetenskapsrådet
Anders Sundin, Vetenskapsrådet
Lena Wängnerud, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet (Riksbankens Jubileumsfond)

Om du har frågor om seminarieserien, kontakta Stefan Sandström, forskningsledare på SNS.

Tidigare seminarier

Eftervalsanalys

Katarina Barrling, Håkan A Bengtsson, Henrik Ekengren Oscarsson och PM Nilsson diskuterar under Niklas Ekdals ledning varför valet gick som det gick och vad som händer efter valet.

Medverkande

01:53 Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han leder det svenska Valforskningsprogrammet och är primärforskare för de svenska valundersökningarna.

Panelsamtal
47:55 Katarina Barrling, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och verksam vid IPF, Institutet för personal- och företagsutveckling.

57:45 Håkan A Bengtsson, vd för Arenagruppen.

1:06:00 PM Nilsson, politisk redaktör, Dagens Industri.

Diskussionen leds av Niklas Ekdal, journalist och författare.

Medborgarna och politiskt beslutsfattande – erfarenheter från Sveriges tre största städer

Vissa stadsbyggnadsprojekt engagerar mer än andra. Slussen i Stockholm är ett exempel, Västlänken och trängselskatter i Göteborg två andra. Med utgångspunkt från Göteborg, Malmö och Stockholm berättar tre forskare om politiskt deltagande på lokal nivå.

Forskningen i korthet
Dennis Andersson – Göteborgarna och Västlänken
Tomas Bergström – På återbesök i välfärdsstaden. Politiskt deltagande i det nya Malmö
Michele Micheletti – Samspelet mellan medborgarna och staden
i ombyggnationen av Slussenområdet

Inför valet: Vad gör att vi röstar och hur väljer vi?

Två statsvetare och två politiker diskuterar röstnings- och väljarbeteende. Vad får oss att gå och rösta? Vad styr vårt partival? Och hur tänker partierna?
Forskningen i korthet
Kasper M. Hansen – Gå tillsammans för att rösta
Maria Oskarson – Hur väljer vi parti?

SNS Demokratirapport 2017: Hur väl fungerar den svenska demokratin?

Allmänhetens förtroende för det politiska systemet minskar. Det har blivit allt svårare att bilda stabila regeringar och att bygga majoriteter i riksdagen. Ett år före valet presenterade fem statsvetare sin bedömning av hur väl den svenska parlamentariska demokratin fungerar.