En seminarieserie om aktuella demokratifrågor.

Startskottet för serien var SNS Demokratirapport 2017: Samverkan och strid i den parlamentariska demokratin, som presenterades i september 2017, ett år före valet. Satsningen knöt an till SNS långa historia av uppmärksammad forskning om demokrati och det politiska systemet.

Under våren 2021 släpptes Polarisering i Sverige. Demokratirådets rapport 2021. Professor Henrik Ekengren Oskarsson var ordförande för Rådet som studerade hur utbredd den ideologiska polariseringen är i Sverige.

I slutet av april 2022 publicerades ”Demokratirådets rapport 2022: Den lokala demokratins vägval”. Under ledning av professor Gissur Ó Erlingsson undersökte fyra forskare den lokala demokratins förutsättningar.

1995–2011 presenterades årliga rapporter från SNS Demokratiråd. Här hittar du information om rapporterna, samt andra böcker och rapporter om demokrati och det politiska systemet.

Finansiellt stöd för SNS Demokratirapport 2017 och seminarieserien har erhållits från Hans and Märit Rausing Charitable Trust, Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Bonnier Holding.

Kontakt: Nina Bruce.


Seminarier

Inför det svenska EU-ordförandeskapet

Ett samtal om det svenska ordförandeskapet med EU-ambassadör Lars Danielsson, EU-kommissionär Ylva Johansson, ledamot av Europeiska revisionsrätten Eva Lindström och Europeiska investeringsbankens vicepresident Thomas Östros. Se seminariet. 2022.11.07

Eftervalsanalys på SNS

Statsvetarprofessor Henrik Ekengren Oscarsson diskuterade valresultatet och dess konsekvenser med Expressens politiska redaktör Anna Dahlberg och Lovisa Arvidsson, ledarskribent på Aftonbladet. Se seminariet. 2022.09.14

Demokratirådets rapport 2022: Den lokala demokratins vägval

Kommunerna står inför stora utmaningar, konstaterar fyra forskare i SNS Demokratirådsrapport 2022. Den lokala demokratins dagsform är relativt god, men spelreglerna behöver förtydligas och renodlas för att göra demokratin långsiktigt hållbar. Se seminariet. 2022.04.27

Vilka konsekvenser får det franska presidentvalet?

Ett samtal om det kommande franska valet med Håkan Åkesson, Sveriges ambassadör i Frankrike, Göran von Sydow, direktör för Sieps (Svenska institutet för europapolitiska studier), Magdalena Svensson, IK Partners, och journalisten Alice Petrén. Se seminariet. 2022.03.15

Valåret 2022: Åsikter bland väljare och valda

Under valårets första månad bjöd SNS in till ett seminarium om väljares och förtroendevaldas åsikter med statsvetarna Henrik Ekengren Oscarsson, Maria Oskarson, Anders Sundell och Patrik Öhberg. Utgångspunkten var deras bidrag i den nyutkomna antologin ”Folkviljans förverkligare. Kommentarer från riksdagsledamöterna Teres Lindberg och Jessika Roswall. Se seminariet. 2022.01.28

Hur väl fungerar valsystemet?

Lena Hjelm-Wallén presenterade Valutredningen, som överlämnades till regeringen den 15 december 2021. Säkerhetspolischef Charlotte von Essen, statsvetarprofessor Jan Teorell och Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist diskuterar utredningens slutsatser. Se seminariet. 2022.01.13

Vilken roll spelar medierna för polarisering?

Schibsted Sveriges avgående vd Raoul Grünthal och journalisten Emanuel Karlsten diskuterade tillsammans med medieforskarna Annika Bergström och Peter M. Dahlgren politisk polarisering i relation till etablerade och alternativa medier. Se seminariet. 2021.06.28

Vad behövs för att genomföra stora politiska reformer i dag?

Johannes Lindvall, August Röhss-professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, presenterade sin forskning om vad som behövs för att genomföra stora politiska reformer. Kommentarer från Per T Ohlsson, journalist och författare, Eva Uddén Sonnegård, ekon.dr och tidigare statssekreterare (M) samt Bengt Westerberg, tidigare socialminister och partiledare för dåvarande Folkpartiet. Samtalet leddes av Cecilia Garme, journalist och fil.dr i statsvetenskap. Se seminariet. 2021.05.06

Demokratirådets rapport 2021: Polarisering i Sverige

Polarisering har under senare år blivit ett flitigt använt begrepp i många olika sammanhang. Men vad menar man med polarisering och har den politiska polariseringen ökat i Sverige? Det undersöker statsvetarprofessor Henrik Ekengren Oscarsson tillsammans med tre kollegor i ”Demokratirådets rapport 2021: Polarisering i Sverige”. Rapporten kommenterades av partisekreterarna Lena Rådström Baastad (S) och Gunnar Strömmer (M) samt SVT:s mediedirektör Jan Helin. Se seminariet. 2021.03.26

Vilka lärdomar kan dras från regeringsbildningen 2018?

Efter valet 2018 dröjde det 134 dagar innan Sverige fick en ny regering med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Varför återbildades den regering som just hade avgått och varför tog det så lång tid? Det diskuterade statsvetarprofessorerna Johannes Lindvall och Jan Teorell tillsammans med Maggie Strömberg, politikreporter på Expressen, och Per Westerberg, före detta riksdagsledamot (M) och riksdagens talman 2006–2014. Se seminariet. 2020.11.17

Eftervalsanalys av det amerikanska presidentvalet

Två dagar efter det amerikanska presidentvalet bjöd SNS in till ett samtal med statsvetare, historiker och näringslivsföreträdare. Varför gick det som det gick? Vilken agenda kommer den nyvalda presidenten att driva? Och vad innebär det för ekonomi och politik? Se seminariet. 2020.11.05

Coronakrisen: Vilka effekter får pandemin på demokratin?

I coronakrisens kölvatten har många länder vidtagit långtgående åtgärder för att minska smittspridningen. Regeringar runt om i världen har fått mer makt på bekostnad av folkvalda parlament och på många håll hotas grundlagsskyddade rättigheter. Vid webbinariet diskuterade statsvetarprofessorerna Johannes Lindvall och Staffan I. Lindberg hur läget ser ut i vår omvärld, hur stor risken är att regeringar utnyttjar utökade befogenheter som ska vara tillfälliga även efter krisen och vad vi kan lära oss av tidigare erfarenheter? Se webbinariet. 2020.05.19

Niklas Karlsson presenterar Kommunutredningen

Den parlamentariska Kommunutredningen lämnade i slutet av februari 2020 sitt slutbetänkande till regeringen. Några veckor senare presenterade ordförande Niklas Karlsson utredningen vid ett SNS-seminarium med kommentarer från statsvetaren Gissur Ó Erlingsson, Arjeplogs kommunstyrelseordförande Britta Flinkfeldt och SKR:s förste vice ordförande Carola Gunnarsson. Se seminariet. 2020.03.03

Hur har statliga utredningar förändrats?

Utifrån en unik databas har statsvetarprofessorn Carl Dahlström tillsammans med Erik Lundberg (Högskolan Dalarna) och Kira Pronin (University of Pittsburgh) undersökt statliga utredningar sedan 1990 när det gäller sammansättning, resurser och politiskt inflytande. Det resulterade i SNS-rapporten Det statliga kommittéväsendets förändring 1990–2016, som presenterades på seminariet. Se seminariet. 2019.10.16

Vad händer i EU-valet?

Tre veckor före EU-valet bjöd SNS in till ett lunchseminarium med avgående europaparlamentarikern Christofer Fjellner, statsvetaren Göran von Sydow och EU-nämndens ordförande Åsa Westlund. Se seminariet. 2019.05.06

Fyra statsvetare om demokratins framtid

Demokratin är ifrågasatt. Och kritiken kommer från vitt skilda håll, med motstridiga krav. Det är utgångspunkten för ett lunchseminarium där statsvetarna Katarina Barrling, Sören Holmberg, Olof Petersson och Anders Sundell talade om demokratins framtid. Se seminariet, ladda ner forskarnas presentation. 2019.03.18

Vart är EU på väg?

2019 är ett ovanligt händelserikt år för EU. Vilka är de mest centrala frågorna för EU-samarbetet under de kommande åren? Håller vi på att få ett EU i flera hastigheter, där vissa länder fördjupar samarbetet medan andra väljer att stå utanför? Det diskuterade Sveriges EU-ambassadör Lars Danielsson tillsammans med Eva Lindström från Europeiska revisionsrätten och Kristin Magnusson Bernard från Nordea. Se seminariet. 2019.03.15

Rösträttens århundrade: Kampen för rösträtt

Sverige var sist i Norden med att införa allmän och lika rösträtt. Det skedde för ungefär hundra år sedan. Innan dess hade inte kvinnor rätt att rösta eller ställa upp som kandidater i riksdagsval. Vilka deltog i genomförandet? Vilket motstånd mötte de? Och vad krävs för att bevara och utveckla folkstyret i framtiden? Se seminariet, ladda ner forskarnas presentationer. 2019.02.07

Politisk polarisering i USA och Sverige

Nolan McCarty är en av världens främsta forskare inom politisk polarisering. I slutet av oktober 2018 kom han till SNS för att tillsammans med historieprofessorn Lars Trägårdh tala om polariseringen i USA och Sverige. Se seminariet, ladda ner forskarnas presentationer. 2018.10.25

Korruptionsrisker i svenska kommuner

Sverige placerar sig ofta högt i internationella rankningar över de minst korrupta länderna. Samtidigt avslöjas då och då korruption och andra oegentligheter, inte minst inom våra kommuner. I samarbete med Quality of Government-institutet vid Göteborgs universitet bjöd SNS in till en halvdagskonferens om korruptionsrisker i svenska kommuner. Se seminariet, ladda ner forskarnas presentationer. 2018.10.03

Eftervalsanalys

Katarina Barrling, Håkan A Bengtsson, Henrik Ekengren Oscarsson och PM Nilsson diskuterade under Niklas Ekdals ledning varför valet gick som det gick och vad som händer efter valet. Se seminariet. 2018.09.11

Medborgarna och politiskt beslutsfattande – erfarenheter från Sveriges tre största städer

Vissa stadsbyggnadsprojekt engagerar mer än andra. Slussen i Stockholm är ett exempel, Västlänken och trängselskatter i Göteborg två andra. Med utgångspunkt från Göteborg, Malmö och Stockholm berättade tre forskare om politiskt deltagande på lokal nivå. Se seminariet, ladda ner material. 2018.05.07

Inför valet: Vad gör att vi röstar och hur väljer vi?

Två statsvetare och två politiker diskuterade röstnings- och väljarbeteende. Vad får oss att gå och rösta? Vad styr vårt partival? Och hur tänker partierna? Se seminariet, ladda ner material. 2018.04.16

SNS Demokratirapport 2017: Hur väl fungerar den svenska demokratin?

Allmänhetens förtroende för det politiska systemet minskar. Det har blivit allt svårare att bilda stabila regeringar och att bygga majoriteter i riksdagen. Ett år före valet presenterade fem statsvetare sin bedömning av hur väl den svenska parlamentariska demokratin fungerar. Se seminariet, ladda ner forskarnas presentation. 2017.09.08

Ladda ner: SNS Demokratirapport 2017. Samverkan och strid i den parlamentariska demokratin