Seminarieserie demokrati

Under 2017–2018 arrangerar SNS en rad seminarier, där internationella och svenska ledande forskare presenterar ny forskning på demokratiområdet.

Startskottet för seminarieserien var forskningsrapporten SNS Demokratirapport 2017: Samverkan och strid i den parlamentariska demokratin, som presenterades i september 2017, ett år före valet.

Satsningen knyter an till SNS långa historia av uppmärksammad forskning om demokratin och det politiska systemet. Under åren 1995–2011 presenterades årliga rapporter från SNS Demokratiråd. En fullständig lista över rapporterna finns här.

Finansiellt stöd för SNS Demokratirapport 2017 och seminarieserien har erhållits från Hans and Märit Rausing Charitable Trust, Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Bonnier Holding.

Till seminarieserien har en referensgrupp knutits bestående av
Katarina Barrling, Institutet för personal- och företagsutveckling och Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
Erik Hägerstrand, Bonnier Holding
Johannes Lindvall, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet
Torsten Persson, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet
Kerstin Sahlin, Vetenskapsrådet
Anders Sundin, Vetenskapsrådet
Lena Wängnerud, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet (Riksbankens Jubileumsfond)

Om du har frågor om seminarieserien, kontakta Stefan Sandström, forskningsledare på SNS.

SNS Demokratirapport 2017: Hur väl fungerar den svenska demokratin?

Allmänhetens förtroende för det politiska systemet minskar. Det har blivit allt svårare att bilda stabila regeringar och att bygga majoriteter i riksdagen. Ett år före valet presenterade fem statsvetare sin bedömning av hur väl den svenska parlamentariska demokratin fungerar.