Missgynnar pensionssystemet kvinnor?

Mån 27 november 2017
Tid och plats

Måndag 27 november 2017, 10:00–11:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Pensionen är lägre för kvinnor än för män. Och många kvinnor säger att de är oroliga för sin pension. Varför skiljer sig pensionsinkomsterna åt mellan könen? Kommer skillnaderna att försvinna i framtiden?

Skillnaderna i pension mellan kvinnor och män speglar inkomstskillnaderna under arbetslivet. I takt med att skillnaderna minskar på arbetsmarknaden kan även könsgapet i pensionsinkomster minska. Vilken betydelse har det att kvinnor och män till stor del arbetar i olika delar av ekonomin? Och vilken roll spelar tjänstepensionen och det privata pensionssparandet för skillnader mellan könen?

Välkommen till ett seminarium med forskaren Gabriella Sjögren Lindquist som nyligen, tillsammans med tre kollegor på Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, skrivit en framåtblickande rapport om skillnader i kvinnors och mäns pensionsinkomster. I studien analyseras den totala pensionen, det vill säga den allmänna pensionen, tjänstepensionen och den privata pensionen. Medverkar gör även Martin Linder, förbundsordförande i Unionen och Karin Lidman, Chef Produkt & Erbjudande på Nordea Liv & Pension.

Seminariet arrangeras inom ramen för SNS forskningsprojekt Nya utmaningar för pensionssystemet som tar ett helhetsgrepp på pensionssystemet och tar upp frågor som berör både den allmänna pensionen och tjänstepensionen.

Läs rapporten från ISF, Kvinnors och mäns pensioner – En analys av skillnader och spridning i pensionsinkomster i dag och i framtiden.

Medverkande

Gabriella Sjögren Lindquist, forskare, Inspektionen för socialförsäkringen, ISF
Karin Lidman, Chef Produkt & Erbjudande på Nordea Liv & Pension
Martin Linder, förbundsordförande i Unionen och ordförande i PTK

Mötet leds av Annika Creutzer, ekonomijournalist och privatekonomisk expert.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, speciellt inbjudna och press. Avgiften är 395 kronor. Antalet platser är begränsat. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 23 november debiteras avgiften.

* Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!