Mötet inställt:SNS Uppsala: SNS Konjunkturrådsrapport 2015 – Den svenska skulden

Mån 2 februari 2015
Tid och plats

Måndag 2 februari 2015, 18:00–20:00
Origo, Dag Hammarskjölds väg 10B, 2tr, Uppsala.

Mötet inställt: Måndagen den 2 februari hälsar SNS Uppsala dig välkommen till ett möte om riskerna med skuldsättning.

Finanskrisen har riktat ljuset mot riskerna med skuldsättning. Höga skulder kan göra oss sårbara och hota den finansiella stabiliteten. Men i debatten glöms ofta nyttan med väl fungerande finansiella marknader. Det är dessa som gör det möjligt att omfördela konsumtion och investeringar över tiden, hantera risker och producera tjänster som underlättar ekonomiska transaktioner. Frågan är om det går att skilja på goda och dåliga skulder.

På mötet presenteras och diskuteras SNS Konjunkturrådsrapport 2015 – Den svenska skulden som handlar om hushållens och företagens skuldsättning. Några av frågorna som rapporten fokuserar på är: När utgör en skulduppbyggnad ett problem? Är Sverige i en sådan situation i dag? Hur bör detta i så fall påverka den ekonomiska politiken? Bör de svenska lånemarknaderna reformeras?

I Konjunkturrådet 2015 medverkar Peter Englund (ordförande) och Bo Becker, båda professorer i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, Torbjörn Becker, ekon.dr vid SITE, Handelshögskolan i Stockholm, Marieke Bos, fil.dr vid SOFI, Stockholms universitet samt Pehr Wissén, adj. professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och SIFR.

Mötet är ett samarrangemang med Uppsala Ekonomerna.

Anmälan

Senast torsdagen den 29 januari till Sarah Schuster, sarah.schuster@sns.se.

SNS Uppsala vill bredda sitt nätverk ytterligare. Medtag gärna en gäst som inte redan är medlem till mötet så att fler kan upptäcka SNS!

Välkomna!
Styrelsen i SNS Uppsala