När doktorn är en dator – hur kan digital teknik förbättra sjukvården

Seminarium 2015.11.22

Lyssna

Medverkande

JEAN-LUC AF GEIJERSTAM, utredare, eHälsomyndigheten
SOFIA ERNESTAM, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset, registerhållare Svensk Reumatologis kvalitetsregister
TOOMAS TIMPKA, professor i socialmedicin, Linköpings universitet
TOMAS MORA-MORRISON, affärsutvecklingsansvarig, Cambio Healthcare Systems

BEATA WICKBOM, digital strateg, leder diskussionen.