När doktorn är en dator – hur kan digital teknik förbättra sjukvården

Seminarium 2015.11.22

Medverkande

Jean-Luc af Geijerstam, utredare, eHälsomyndigheten

Sofia Ernestam, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset, registerhållare Svensk Reumatologis kvalitetsregister

Toomas Timpka, professor i socialmedicin, Linköpings universitet

Tomas Mora-Morrison, affärsutvecklingsansvarig, Cambio Healthcare Systems

Beata Wickbom, digital strateg, leder diskussionen.