SNS stora skattekonferens. Rapportlansering och panelsamtal

Sveriges främsta skatteforskare, experter och beslutsfattare samlas för en tvådagarskonferens som avslutar SNS treåriga forskningsprojekt Skatter i en globaliserad värld. Samtalen kommer att belysa det svenska skattesystemet och hur Sverige påverkas av de förändringar som diskuteras inom EU och OECD.

Medverkande

Åsa Hansson, docent i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Åsa är författare till rapporten ”Ett skattesystem för Sverige i en global värld”.

Rune Andersson, grundare av och styrelseordförande för Mellby Gård

Mikael Damberg (S), finansminister