Ny bok om den nordiska bolagsstyrningsmodellen

Tor 4 december 2014
Tid och plats

Torsdag 4 december 2014, 08:30–09:45
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

SNS har i ett unikt projekt samlat en grupp ledande nordiska experter inom bolagsstyrning för att definiera och beskriva den nordiska bolagsstyrningsmodellen. Den 4 december presenteras resultatet av detta arbete i en ny bok.

Vilka är likheterna och skillnaderna i, aktiebolagslagstiftning, självreglering och praxis i fråga om bolagsstyrning i Sverige, Norge, Danmark och Finland? Vilka gemensamma drag är utmärkande för nordisk bolagsstyrning i ett internationellt perspektiv? Och vilken betydelse kan ett samlat nordiskt uppträdande i bolagsstyrningsfrågor ha för den fortsatta EU-regleringen inom området?

En av rapportens viktigaste slutsatser är att den nordiska bolagsstyrningsmodellen skapar förutsättningar för aktivt och långsiktigt ägande samtidigt som den erbjuder ett starkt skydd för minoritetsägare.

Välkommen till ett seminarium om nordisk bolagsstyrning i ljuset av EU:s regleringsagenda.

Medverkande

Rapportförfattare:
PER LEKVALL, redaktör för rapporten och ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning
ROLF SKOG, adjungerad professor i juridik vid Göteborgs universitet och medlem av rapportens expertgrupp

Kommenterar rapporten gör:
CAROLINE AF UGGLAS, aktiechef/ägarstyrningsansvarig, Skandia
DAN BRÄNNSTRÖM, generalsekreterare, FAR

PERNILLA KLEIN, vice vd SNS, leder diskussionen.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet är kostnadsfritt för SNS medlemmar*. Icke medlemmar betalar 595 kr. Moms tillkommer och avgiften faktureras. I avgiften ingår ett exemplar av rapporten.Vid avanmälan efter den 2 december eller vid utebliven ankomst debiteras SNS medlemmar 200 kr, icke medlemmar debiteras 595 kr.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!