Ny forskningsrapport om privatiseringens framväxt och drivkrafter

Ons 13 november 2013
Tid och plats

Onsdag 13 november 2013, 09:00–11:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Sedan slutet av 1980-talet har Sverige gått från ett nästan helt offentligt system för produktion av välfärdstjänster till ett system där offentliga och privata utförare konkurrerar med varandra. Vilka drivkrafter ligger bakom utvecklingen? Vad förklarar skillnaderna i privatiseringsgrad mellan olika kommuner och olika typer av tjänster? OBS! Mötet är fullsatt.

SNS bjuder in till presentation av forskningsrapporten Välfärdstjänster i privat regi: framväxt och drivkrafter. Rapporten visar hur den privata välfärdsproduktionen har vuxit fram i ett samspel mellan politiker på nationell och lokal nivå, utförarorganisationer och tjänsternas brukare.

Hur har erfarenheter från pionjärkommuner som Nacka påverkat den nationella politiken? Påverkas privatiseringstakten av om det är politikerna som fattar besluten eller om man ger brukarna makten genom en valfrihetsmodell? Och vilken roll spelar kommunpolitikernas ideologi och personliga bakgrund för privatiseringsbesluten?

Forskningsrapporten publiceras inom ramen för SNS och IFN:s forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle.

Medverkande

Författare:
MIKAEL ELINDER, fil.dr, Uppsala universitet
DAVID ISAKSSON, doktorand, Uppsala universitet
HENRIK JORDAHL, docent, IFN
ANDERS LINDBOM, professor, Uppsala universitet
HELÉNE LUNDQVIST, fil.dr, Stockholms universitet
ULRIKA WINBLAD, docent, Uppsala universitet
RICHARD ÖHRVALL, forskare, IFN och Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet

Kommentatorer:
ERIK LANGBY, ordförande kommunstyrelsen i Nacka 1983-2012, styrelseledamot i SKL och Moderaterna
ASSAR LINDBECK, professor vid Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet
ILMAR REEPALU, f.d. ordförande kommunstyrelsen i Malmö 1994-2013, samt 2:e vice ordförande i SKL och ledamot i EU:s Regionkommitté
SVEN-ERIK BUCHT, f.d. ordförande (s) kommunstyrelsen Haparanda, ledamot i riksdagens finansutskott

Mötet leds av THOMAS GÜR, journalist och författare.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 495 kr för SNS-medlem* och 995 kr för icke-medlem. I priset ingår kaffe och rapport. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 11 november debiteras avgiften.

*Om din arbetsgivare är medlem i SNS går du till medlemspris. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!