Ny kunskap om flykting- och anhöriginvandrares etablering på arbetsmarknaden

Webbinarium Ons 22 april 2020
Tid och plats

Onsdag 22 april 2020, 09:00–10:00

Hur har det gått på arbetsmarknaden för de flykting- och anhöriginvandrare som kommit till Sverige under de senaste åren? Det har forskaren Pernilla Andersson Joona ingående analyserat i en ny SNS-rapport.

Sverige har länge fört en integrationspolitik där deltagande i introduktionsinsatser utgör en viktig del. Många tidigare studier om etablering har analyserat hur det har gått för dem som kom till Sverige under 1980- och 1990-talen. Sedan dess har både mottagandet och arbetsmarknaden förändrats. Nationalekonomen Pernilla Andersson Joona har använt ett rikt datamaterial för att studera de som kommit till Sverige under senare år. Hennes rapport bidrar med nya insikter om hur integrationen fungerar på svensk arbetsmarknad.

Hur ser introduktionsinsatserna ut och leder de till jobb? Hur lång tid tar det att komma in på svensk arbetsmarknad? Skiljer sig etableringen i Sverige från den i Norge och Danmark?

Många flykting- och anhöriginvandrare får sitt första jobb inom de branscher som nu drabbas hårt av coronaviruset. Exempelvis får nästan var fjärde nyanländ man sitt första jobb inom hotell- och restaurangnäringen. Hur påverkar krisen arbetsmarknadsintegrationen på sikt?

Webbinariet ingår i forskningsprojektet Lärdomar om integration.

Medverkande

Pernilla Andersson Joona, docent i nationalekonomi och verksam vid SOFI, Stockholms universitet.
Mats Green (M), andre vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet
Anna Johansson (S), ordförande i arbetsmarknadsutskottet

Samtalet leds av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare på SNS.

Anmälan

Mötet genomförs som ett webbinarium. Det är öppet för SNS medlemmar* och press och är kostnadsfritt. Anmäl dig via länken.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Läs här hur SNS anpassar sin verksamhet på grund av coronaviruset.

Varmt välkommen!