Nya idéer för Sveriges sociala bostadspolitik

Tor 22 februari 2018
Tid och plats

Torsdag 22 februari 2018, 10:00–11:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Bostadsbrist och ökande boendekostnader har gjort det svårt för ekonomiskt svaga grupper att hitta och finansiera en bostad. Hur bör bostadspolitiken se ut för att möta svaga gruppers behov? Vad kan Sverige lära av andra länder?

Den sociala bostadspolitiken i Sverige är främst inriktad mot att subventionera boende i hyresbostäder. Detta trots att bostadsmarknaden domineras av ägda boendeformer. I andra länder är det vanligt att den sociala bostadspolitiken även stöttar personer som vill ta sig in på marknaden för ägda bostäder. Samtidigt råder det brist på bostäder som är åtkomliga för de ekonomiskt svagare grupperna.

I december 2017 presenterades den statliga utredningen Lån och garantier för fler bostäder. Utredningen har haft i uppdrag att analysera hur finansieringen av ny- och ombyggnad av bostäder kan underlättas för att öka utbudet av bostäder. Vid seminariet presenteras betänkandets förslag och slutsatser av Ulrika Hägred, utredningens huvudsekreterare. Fredrik Kopsch, forskare i fastighetsvetenskap vid Lunds universitet och expert i utredningen, deltar med en kommentar.

Lennart Weiss, kommersiell direktör på bostadsföretaget Veidekke presenterar en internationell jämförelse av de politiska styrmedel som används för att hjälpa ekonomiskt svaga hushåll att finna en bostad, som sammanställts i rapporten Sverige – sämst i klassen. Anna Granath Hansson, forskare i bygg- och fastighetsekonomi vid KTH, kommenterar slutsatserna från betänkandet och den internationella jämförelsen. I samtalet om den svenska sociala bostadspolitiken medverkar även Caroline Szyber, riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson för kristdemokraterna.

Medverkande

Anna Granath Hansson, forskare i bygg- och fastighetsekonomi, KTH
Ulrika Hägred, expert från Boverket och huvudsekreterare i Utredningen om förbättrad bostadsfinansiering
Fredrik Kopsch, forskare i fastighetsvetenskap vid Lunds universitet och expert i Utredningen för förbättrad bostadsfinansiering
Caroline Szyber, riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson, Kristdemokraterna
Lennart Weiss, kommersiell direktör, Veidekke

Samtalet leds av Åsa Julin, journalist.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, press och särskilt inbjudna. Avgiften är 395 kr. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 20 februari eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!