Nya ledamöter i SNS styrelse och förtroenderåd

Monica Lindstedt föreslås bli ny ledamot i SNS styrelse den 1 juni då SNS Förtroenderåd sammanträder. Vid samma tillfälle väljs också 33 nya ledamöter in i SNS Förtroenderåd, bland andra Birgitte Bonnesen, vd för Swedbank och Sebastian Siemiatkowski, vd för Klarna.

Monica Lindstedt är civilekonom och grundade hemtjänstföretaget Hemfrid år 1996. I dag är Lindstedt styrelseordförande för Hemfrid och Företagarna. Hon är också styrelseledamot i SVT, Coor Service Management, Apotea AB och Gullringsbo Egendomar.

– Med sin erfarenhet som företagsledare, entreprenör och jobbskapare inom servicebranschen i kombination med ett stort samhällsengagemang kan Monica Lindstedt tillföra värdefulla perspektiv till SNS styrelsearbete, säger Stefan Ränk, ordförande för valberedningen.

Förtroenderådet är SNS högsta beslutande organ. Efter årets inval består Förtroenderådet av 229 ledamöter. Ledamöterna är företrädare för svenskt näringsliv, offentlig förvaltning och forskning. Här kan du läsa mer om SNS Förtroenderåd.

Följande personer föreslås av valberedningen som nya ledamöter i SNS Förtroenderåd:

 • Johan Agerman, vd, Länsförsäkringar
 • Bo Becker, professor, Handelshögskolan i Stockholm
 • Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef, Swedbank
 • Anders Bouvin, vd och koncernchef, Handelsbanken
 • Maria Börjesson, docent, Kungliga Tekniska högskolan
 • Johan Dennelind, vd och koncernchef, Telia
 • Niklas Ekvall, vd, Fjärde AP-fonden
 • Claes Erixon, Executive Vice President och Head of Research and Development, Scania
 • Ethel Forsberg, gd, Forte
 • Malin Frenning, landstingsdirektör, Stockholms läns landsting
 • Åke Iverfeldt, vd, Mistra
 • Christian Johansson, finanschef, SKF
 • Sigbritt Karlsson, rektor, Kungliga Tekniska högskolan
 • Casper von Koskull, vd och koncernchef, Nordea
 • Louise Lindh, vd, Fastighets AB L E Lundberg
 • Tobias Lönnevall, Senior Investment Manager, Nordstjernan
 • Günther Mårder, vd, Företagarna
 • Oskar Nordström Skans, professor, Uppsala universitet
 • Peter Nyllinge, vd, PwC
 • Clas Olsson, gd, Ekonomistyrningsverket
 • Yvonne Pernodd, vd, Kantar Sifo
 • Ingrid Petersson, gd, Formas
 • Björn Rosengren, vd och koncernchef, Sandvik
 • Staffan Salén, vd, Salénia
 • Jonas Samuelson, vd och koncernchef, Electrolux
 • Björn Savén, styrelseordförande, IK Investment Partners
 • Sebastian Siemiatkowski, vd, Klarna
 • Anna Sjögren, docent, IFAU
 • Johan Skarborg, koncernchef, Academic Work
 • Sven Stafström, gd, Vetenskapsrådet
 • Karl-Henrik Sundström, vd och koncernchef, Stora Enso
 • Per-Olof Wedin, vd och koncernchef, Sveaskog
 • Olof Åslund, gd, IFAU och adjungerad professor, Uppsala universitet