Nya vägar för infrastruktur. Offentlig-privat samverkan

Jan-Eric Nilsson

Hur ska framtidens investeringar i infrastruktur, som vägar, broar, järnvägar, sjukhus, ishockeyarenor och simhallar, förverkligas? Kommer OPS (offentlig-privat samverkan) att vara en modell?

Nya vägar för infrastruktur. Offentlig-privat samverkan 2,2 MB PDF

OPS innebär att offentlig sektor sluter ett avtal med en privat motpart om en framtida tjänst, till exempel att kunna åka på en väg. Den privata parten åtar sig då att finansiera och bygga vägen, och när den är färdig svara för underhåll och drift. Offentlig sektor ersätter sedan sin motpart genom löpande betalningar så snart vägen är klar och det går att färdas på den.

OPS löser inga finansieringsproblem vid investeringar i anläggningar och byggnader. Rätt utformade projekt kan dock bidra till effektivitetsförbättringar i en bransch med svag produktivitetsutveckling.

Recensioner

Bokens innehåll bidrar till de kunskaper som erfordras inför tillämpningen av OPS-avtal gällande investeringar i byggnader och anläggningar och riktar sig särskilt till beställare och utförare av sådana projekt.

Nils-Olof Bjellvi, BTJ