Pojkar på efterkälken?

Tid och plats

Måndag 9 juni 2014, 13:00–14:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Varför presterar pojkar sämre än flickor i den svenska skolan? Våren 2013 hade flickor i snitt drygt 20 meritvärdespoäng mer än pojkar. Vad beror skillnaderna på? Vad kan vi göra åt det? Vilka konsekvenser kan skillnaderna komma att få senare i arbetslivet?

2014-06-09_artikel
I februari presenterades utredningen Män och jämställdhet (SOU 2014:6). En av slutsatserna var att svenska skolor och lärare inte gör tillräckligt för att ge pojkarna det stöd de behöver. Samtidigt ökar kraven på utbildning och förmågan att uttrycka sig, även i traditionellt manliga arbetssektorer. SNS bjuder in till ett seminarium med jämställdhetsminister Maria Arnholm och ledande genusforskare för att diskutera skillnaden mellan pojkars och flickors skolresultat.

Mötet sker inom ramen för SNS forskningsprogram Investeringar i likvärdiga livschanser.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet är kostnadsfritt. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 4 juni eller vid utebliven ankomst debiteras 200 kr.