Regelverk och marknadsvillkor för investeringar i ny kärnkraft

Hur ser samhällsekonomiska och företagsekonomiska kalkyler ut för ny kärnkraft i Sverige? Vilka externaliteter prissätts? Och hur inverkar osäkerheter kring framtida marknadsvillkor och regelverk på viljan att investera?

Medverkande

Thomas Tangerås, docent i nationalekonomi och programchef vid IFN

Pär Olsson, professor i kärnenergiteknik vid KTH

Lisa Ranlöf
, chef för enheten Tillståndsprövning kärnteknik vid Strålsäkerhetsmyndigheten

Johan Svenningsson, vd Uniper Sverige

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.