Regelverk och marknadsvillkor för investeringar i ny kärnkraft

Seminarium Tor 5 maj 2022
Tid och plats

Torsdag 5 maj 2022, 10:00–11:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18 i Stockholm

Hur ser samhällsekonomiska och företagsekonomiska kalkyler ut för ny kärnkraft i Sverige? Vilka externaliteter prissätts? Och hur inverkar osäkerheter kring framtida marknadsvillkor och regelverk på viljan att investera?

På senare tid har frågan om kärnkraftens roll i Sveriges framtida energisystem aktualiserats av flera skäl. Det förändrade säkerhetspolitiska läget i Europa har tydliggjort det europeiska energisystemets beroende av rysk gas. EU-kommissionen meddelade i början av året att de vill gå vidare med att klassificera kärnkraft som en hållbar investering i sin taxonomi. I Sverige har regeringen gett klartecken till slutförvaret av använt kärnbränsle. Samtidigt har Energimyndigheten meddelat att de satsar 99 miljoner kronor på att bygga en testanläggning för kärnkraft i Oskarshamn. Det handlar om en ny teknik med så kallade små modulära reaktorer (SMR).

För närvarande är det olagligt i Sverige att kommersialisera SMR i någon större utsträckning. För att en ny typ av reaktordesign ska kunna utvecklas och säljas på marknaden krävs att Strålsäkerhetsmyndigheten tar fram en licensiering, och att lagstiftningen ändras.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Framtidens energisystem.

Medverkande

Thomas Tangerås, docent i nationalekonomi och programchef vid IFN

Pär Olsson, professor i kärnenergiteknik vid KTH

Lisa Ranlöf
, chef för enheten Tillståndsprövning kärnteknik vid Strålsäkerhetsmyndigheten

Johan Svenningsson, vd Uniper Sverige

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna.

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Anmäl dig via någon av anmälningsknapparna.

Vid avanmälan efter den 4 maj eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex, moms för dig som anmält att du deltar på plats (detta gäller även för dig som deltar kostnadsfritt).

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!