Rektor – en stark länk i styrningen av skolan

Olof Johansson Elisabet Nihlfors

Lyssna

Lyssna på seminariet

Mellan rektorer och politiker råder idag ett bristande förtroende. Rektorerna anser att lokalpolitikerna saknar tillräcklig kompetens samtidigt som politikerna saknar tilltro till rektorernas kapacitet och kompetens att utveckla skolan.

rektor.pdf 1 012,5 KB PDF

Det är slutsatserna i forskningsrapporten, Rektor – en stark länk i styrningen av skolan, som tagits fram på uppdrag av SNS Utbildningskommission. Författare till rapporten är Olof Johansson, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet och Elisabet Nihlfors, docent i pedagogik vid Uppsala universitet.

I rapporten redovisas en unik undersökning bland rektorer och lokalpolitiker i ansvariga nämnder i hela Sverige.

Några resultat ur undersökningen:

  • Bland rektorerna anser 43 procent att politikerna i utbildningsnämnden saknar tillräcklig kompetens för att utveckla skolan, samtidigt anser bara en knapp tredjedel av de ansvariga nämndpolitikerna att rektorerna har den kompetens som krävs.
  • Varannan rektor upplever att de saknar kontroll över viktiga beslut om skolans ekonomi och personal.
  • Rektorerna upplever en maktlöshet i relation till politikerna. Bara 11 procent av rektorerna anser att de kan påverka besluten i den politiska nämnden.

— Tidigare forskning visar att rektorn har stor betydelse som ledare för den pedagogiska verksamheten och elevernas resultat. Därför är det oroande att Sveriges rektorer upplever att deras ansvar och befogenheter begränsas av lokalpolitikernas styrning, säger Elisabet Nihlfors.

Forskarna ger ett antal förslag på åtgärder för att stärka rektorns roll och förbättra kommunikationen mellan skolpolitiker och rektorer:

  • Rektorn måste ges reella förutsättningar att styra skolans verksamhet. Kommunens roll ska vara att skapa goda förutsättningar för detta och ska inte kunna hindra rektorn från att utöva den ledarroll som beskrivs i den nya skollagen.
  • Inför en rikstäckande och obligatorisk utbildning för blivande rektorer med syfte locka fler till yrket och stärka rektorns professionella status.

Författare är Elisabeth Nihlfors, docent i pedagogik vid Uppsala universitet och OLOF JOHANSSON, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet.

Läs mer om SNS Utbildningskommission.

Seminarium

Rapporten presenterades vid ett seminarium på SNS den 21 oktober.

Enligt Elisabet Nihlfors, docent i pedagogik vid Uppsala universitet och Olof Johansson, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet trivs de flesta rektorer med sin roll och ser sitt arbete som värdefullt. Samtidigt är den bristande kopplingen mellan det ansvar och de befogenheter som rektorerna tilldelas av sin huvudman problematiskt. Därför behövs ordentligt stöd till rektorerna. Huvudmannen ska inte detaljstyra och en obligatorisk rektorsutbildning som behandlar ledarskap i sin helhet borde införas. På mötet uttryckte de medverkande att det är viktigt att svensk forskning genomförs på området och att SNS forskningsrapport därmed är ett välkommet bidrag till samtalet om styrningen av den svenska skolan.

Ibrahim Baylan, utbildningspolitisk talesperson för Socialdemokraterna håller med rapportförfattarna om att det ska finnas högre utbildningskrav för rektorer och större fokus på pedagogiskt ledarskap i rektorsutbildningen. Rektorer borde även erbjudas ett ökat stöd i form av mentorshandledning och möjligheten till delat ansvar med en intendent. Enligt Anders Ekegärd, biträdande rektor Sunnerstaskolan är det viktigt att ansvar och befogenheter mellan de olika nivåerna i styrningen av svensk skola klargörs. Ann-Marie Begler, GD, Skolinspektionen poängterade att ett systematiskt kvalitetsarbete är viktigt.

Vid mötet medverkade:

Olof Johansson, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet

Elisabet Nihlfors, docent i pedagogik vid Uppsala universitet

Kommenterade rapporten gjorde Per-Arne Andersson, direktör SKL och ansvarig för skolfrågor, Ibrahim Baylan, utbildningspolitisk talesperson, Socialdemokraterna, Lina Axelsson Kihlbom, rektor Ronnaskolan, Ann-Marie Begler, GD Skolinspektionen, Anders Ekegärd, biträdande rektor Sunnerstaskolan, Matz Nilsson, förbundsordförande Skolledarna och Gunilla Söderström, rektorsutbildare och f. d rektor.

Mötet leddes av Camilo von Greiff, forskningsledare SNS.

Press

Öka tilliten och stärk rektorerna!, UNT Debatt

Dåligt förtroende mellan rektorer och huvudmän, Skolvärden.se

Gemensam utbildning ska höja rektorns status, Riksdag och Departement

Rektorer möts med misstro, Skaraborgsbygden

Rektorernas förtroendekris, Chef

Politiker och rektorer misstror varandra, Lärarnas nyheter

Sätt politikerna i bänken, Kristianstadsbladet

En fråga om förtroende, Helsingborgs Dagblad

Leve rektor! – Stärk rektor!, Helagotland.se

Rektorer mot politiker, NorraSkåne.se

Ge skolledarna bättre förutsättningar att leda hela skolan, Webfinanser

Rektorer upplever maktlöshet, Kvalitetsmagasinet

Råd till rektorer: Var lojala eller avgå, Lärarnas Nyheter

Ge skolledarna större förtroende, Smålandsposten

Så kan de svaga eleverna ges mer resurser i skolan, Dagens Nyheter