Rundabordssamtal om framtidens äldreomsorg

Tid och plats

Onsdag 21 mars 2018, 13:00–14:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Behovet av äldreomsorg ökar till följd av en befolkning som växer och blir allt äldre. Samtidigt råder personalbrist, och rekryteringsbehovet inom sektorn är stort. Hur ser framtiden ut för den svenska äldreomsorgen?

SNS bjuder in kommunrepresentanter till ett rundabordssamtal för att höra mer om deras erfarenheter och visioner för framtidens äldreomsorg. Tillsammans med socialutskottets ordförande Emma Henriksson (KD), forskare och representanter för bland annat eHälsomyndigheten, RISE och Socialstyrelsen kommer vi att diskutera följande frågor: Vilka är de största utmaningarna med att attrahera, rekrytera och behålla personal med rätt kompetens? Vilka hinder finns för att effektivt föra in och använda ny teknik och digitala lösningar inom svensk äldreomsorg?

Samtalet blir ett viktigt underlag för SNS forskningsprojekt Vård och omsorg i det 21:a århundradet, som fokuserar på två stora utmaningar: kompetensförsörjning och digitalisering.

Mötet gäller endast personligt inbjudna.