Att styra och leda äldreomsorg. Hur går det till och vad kan förbättras?

Henrik Jordahl Jannis Angelis

Många äldreboenden i Sverige är bra på att använda beprövade metoder för verksamhets-styrning. Men skillnaderna mellan enskilda äldreboenden är stora, vilket tyder på att det på många håll finns utrymme för förbättringar. Det är några av resultaten i en intervjustudie med 500 verksamhetschefer på svenska äldreboenden.

att_styra_och_leda_aldreomsorg_web.pdf 992,0 KB PDF

I forskningsrapporten Att styra och leda äldreomsorg presenteras en intervjuundersökning med nära 500 verksamhetschefer på svenska äldreboenden. Undersökningen utgår från en etablerad forskningsmetod som använts vid studier av 10 000 verksamheter i 20 länder och en mängd olika branscher, alltifrån tillverkningsindustri till vård och omsorg. I dessa studier har nivån på ett ledningsindex uppvisat positiva samband med verksamhetens effektivitet, lönsamhet och, i de studier som behandlar sjukvård, med vårdens kvalitet.

Undersökningen tyder på att ledning och styrning i allmänhet fungerar väl på svenska äldreboenden. På en femgradig skala ligger genomsnittet på 3,5, vilket är högre än snittet för svenska företag i liknande studier. Nivån 3,5 tyder på att beprövade ledningsmetoder förekommer i verksamheten men inte alltid används fullt ut.

Press

Svenska Dagbladet 2014-09-08: Vinstdebatten är inte faktabaserad

Sydsvenskan 2014-08-21: Det är kvaliteten som räknas