Rundabordssamtal om statens roll som ägare

Ons 5 februari 2014
Tid och plats

Onsdag 5 februari 2014, 11:30–14:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Vilka är lärdomarna från Finlands modell för hantering av statens roll som ägare? Vad händer med Hans Dalborgs förslag om att införa en finsk modell i Sverige?

Samtalet kommer även att ta upp om ansvarsfördelningen mellan ägare och styrelse i statligt ägda bolag skiljer sig från privatägda. Samt hur finansdepartementet bör hantera det politiska och mediala trycket att offentligt uttala sig om skötseln av de statligt ägda bolagen.

Medverkande

HANS DALBORG, utredare av Ägarutredningen och tidigare ordförande för Nordea och Kollegiet för svensk bolagsstyrning
KARI JÄRVINEN, vd för den finska statens ägarbolag Solidium
MARIE EHRLING, styrelseordförande i TeliaSonera
ERIK THEDÉEN, statssekreterare i finansdepartementet med ansvar för förvaltningen av de statligt ägda bolagen

CAROLINE SUNDEVALL, styrelseproffs och företagsrådgivare, leder mötet.

Personlig inbjudan. Antalet platser är begränsat.