Så kan AI hjälpa nyanlända att få jobb

Intervju 2019.11.04

Att få nyanlända att bosätta sig i orter där deras kompetens efterfrågas förbättrar möjligheterna till integration, visar den forskning som Tommy Andersson gjort i samarbete med kollegor vid Oxford University och Worcester Polytechnic Institute. Med hjälp av AI är det i dag möjligt att genomföra denna typ av matchning på ett mer effektivt sätt och i stor skala.