Samtal med HG Wessberg

Mån 11 november 2013
Tid och plats

Måndag 11 november 2013, 17:30–19:30

EU:s finanser, svensk bolagsbeskattning och Stockholms framtida byggande och tunnelbana

Den 5 november presenterar Europeiska revisionsrätten sin årsrapport som granskar hur EU har använt medborgarnas pengar. Välkommen till ett samtal om EU:s ekonomi med Sveriges representant i revisionsrätten HG Wessberg.

Vi diskuterar också svensk bolagsbeskattning och Stockholmsförhandlingen om tunnelbaneutbyggnaden och ett ökat bostadsbebyggande.

Medverkande

HG WESSBERG är ledamot i Europeiska revisionsrätten. Han är även ordförande i Företagsskattekommittén som ska redovisa sitt slutliga uppdrag i mars nästa år och är regeringens företrädare i 2013 års Stockholmsförhandling som ska vara klar i december 2014.

Mötet leds av WILLY SILBERSTEIN, journalist och tidigare chef för SR Ekots inrikes- och utrikespolitiska redaktioner.

Tid och plats

Måndagen den 11 november kl. 17:30-19:30. SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Registrering från kl. 17:15. Mötet börjar kl. 17:30.

Anmälan

Till detta möte inbjuds medlemmar av SNS Måndagsklubb och SNS Vision. Anmälan sker till marie.ahman@sns.se.

Inom ramen för Måndagsklubben träffas Sveriges ledande beslutsfattare och forskare för informella middagsmöten.

SNS Vision är SNS nätverk för unga ledare i näringsliv, förvaltning, politik och forskning. Medlemmarna är mellan 25 och 35 år, samtliga invalda i nätverket för att de spelar en roll i samhällsdebatten, är unga vd:ar, politiker eller är nominerade av sina företags/organisationers ledningar.

Varmt välkommen!