Samtal med Johanna Rickne, vinnare av SNS-priset 2023

Johanna Rickne är en framstående och internationellt erkänd forskare inom ämnen som integration, ekonomisk och politisk jämställdhet samt väljarbeteenden. Hon har bidragit till att frågor om jämställdhet fått en mer framträdande plats i det offentliga rummet och bland makthavare. Under föreläsningen berättar hon om sin forskning och viljan att förbättra samhället.

Juryn motiverade sitt val av Johanna Rickne som pristagare med att hon ”gjort sin forskning tillgänglig genom en stark närvaro på den offentliga scenen, vid sidan av att hon har blivit publicerad i ledande vetenskapliga tidskrifter”.