Samtal med Johanna Rickne, vinnare av SNS-priset 2023

Seminarium Mån 16 oktober 2023
Tid och plats

Måndag 16 oktober 2023, 17:00–18:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Vi avslutar med mingel.

Välkomna till prisföreläsning med Johanna Rickne.

Johanna Rickne är en framstående och internationellt erkänd forskare inom ämnen som integration, ekonomisk och politisk jämställdhet samt väljarbeteenden. Hon har bidragit till att frågor om jämställdhet fått en mer framträdande plats i det offentliga rummet och bland makthavare. Under föreläsningen berättar hon om sin forskning och viljan att förbättra samhället.

Juryn motiverade sitt val av Johanna Rickne som pristagare med att hon ”gjort sin forskning tillgänglig genom en stark närvaro på den offentliga scenen, vid sidan av att hon har blivit publicerad i ledande vetenskapliga tidskrifter”.

Samtalet genomförs inom ramen för SNS prisföreläsningar.

Om SNS-priset

Priset är en del i SNS satsning på nyttiggörande av forskning i samband med SNS 75-årsjubileum. Priset finansieras genom en insamling som vänder sig till SNS medlemskrets och förtroenderåd.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för alla. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Anmäl dig via anmälningsknappen ovan.

Vid avanmälan efter den 13 oktober eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr exklusive moms.

Välkommen att delta!