Sekretess mellan myndigheter – ett hinder för effektiv brottsbekämpning?

Seminarium Ons 6 april 2022
Tid och plats

Onsdag 6 april 2022, 15:30–16:45
SNS, Jakobsbergsgatan 18 i Stockholm. Efter seminariet anordnas en after work med dryck och enklare mat.

Flera myndighetschefer har påtalat problemen med sekretessen och hur den hindrar informationsutbyte och samarbete mot bidragsbrott och felaktiga utbetalningar. Bland annat vill Skatteverket och Försäkringskassan öka möjligheterna att dela information mellan myndigheter. Frågan är inte ny och har belysts i ett antal statliga utredningar. Vilka är möjligheterna att nu få till en förändring?

Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm framhåller att sekretessen som råder mellan myndigheter, men även mellan olika avdelningar inom myndigheten, kan förhindra myndighetssamarbete och gynna kriminella upplägg. Samtidigt efterfrågar generaldirektören ytterligare verktyg för att komma åt brottsligheten, bland annat nya digitala kontrollverktyg. Även Försäkringskassan efterfrågar minskad sekretess mellan myndigheter.

Välkommen till ett samtal med generaldirektörerna för två berörda myndigheter och utredaren som just nu undersöker frågan om sekretess och informationsutbyte mellan myndigheter.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Brottslighet och samhälle.

Efter seminariet bjuder SNS på dryck och enklare mat.

Medverkande

Kerstin Bynander, bokstavsutredare med uppdrag att utvärdera möjligheterna till informationsutbyte mellan myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor (Fi 2021:B)

Mattias Karlsson (M), riksdagsledamot

Sultan Kayhan (S), riksdagsledamot

Katrin Westling Palm, generaldirektör för Skatteverket

Nils Öberg, generaldirektör för Försäkringskassan

Samtalet leds av Emelie Lekebjer, projektledare på SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna.

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Anmäl dig via någon av anmälningsknapparna.

Vid avanmälan efter den 5 april eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex. moms för dig som anmält att du deltar på plats (detta gäller även för dig som deltar kostnadsfritt).

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen att delta!